# مشکلات

انتشار هفته نامه در آینده ای نزدیک در اگریقاش

                              بسمه تعالی آموزشگاه کامپیوتر اگریقاش بعد از راه اندازی جامعه مجازی روستا، اقدام به انتشار هفته نامه کرده ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید