موزه مردم شناسی مهاباد و بازدیدم از آنجا

مشت و مال فرد توسط حمام چی

 

 

 

قه نه کیشانقهوه خوانه سنتی در مهاباد

داماد و برادرش در مراسم خواستگلری

داماد و برادرش در مراسم خواستگلری

مراسم عروسی و آماده شدن عروس

مراسم عروسی و آماده شدن عروس که در طرف چپ عروس خواهر عروس ایستاده

 

وسایل مورد نیاز و روزمره زندگی کوردها

وسایل مورد نیاز در زندگی روزمره

وسایل معاصر در زندگی روزمره

ورود وسایل جدید به زنگی شهری

 

 

/ 0 نظر / 151 بازدید