عشق و شبیخون

بیا  تا برایت بگویم چه اندازه تنهائی من بزرگ است و تنهائی من شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی کرد و خاصیّت عشق این است.                                                                 (آراد محمودی)

نویسنده :  مسعود علی پور از روستای قم قلعه

/ 0 نظر / 8 بازدید