خرید و فروش سیب با کیفیت در مهاباد

فرا رسیدن فصل چیدن سیب
پاییز آمد و فصل چیدن سیب در منطقه ما آغز شد. امسال محصول سیب منطقه با وجود سرما و بد آب و هوا بودن محصول خوبی درآمده است.
اگر می خواهید سیب با کیفیت منطقه را بخرید بهتر سری به این وبلاگ بزنید.
/ 0 نظر / 64 بازدید