کتاب شعر کوردی آلَکُک -Alekok - ئاله کوک استاد هه ژار

کتاب شعر آلَکُک- ئاله کؤک - ALEKOK - که توسط استاد عبدالرحمن شرفکندی متخلص به هَژار - Hezhar-persian: hazhar- نوشته شده است بسیار جالب و غریب می باشد .

این بار این کتاب توسط جامعه فرهنگی و یادگیری سوُما SOMA (کؤمه لی فه رهه نگی و فئرکاری سؤما) به آقای محمد سلطانی و دوباره نویسی به الفبای کردی لاتین توسط خانم تروسکه شیخ آقایی به خوانندگان کردزبان ارائه گردید.

دست این بزرگواران برای خدمات دیگر به ملت کرد و فرهنگ و علم، پایدار و  زنده باد.

خواندن آن را به شما عزیزان توصیه می کنم.

شعر آلکوک   شیعری کوردی په رتوک

/ 0 نظر / 232 بازدید