دوستان کورد زبان برای استفاده بهتر از آندروید، صفحه کلید زبان کوردی برای آندروید توسط سایت کوردآی تی گروپ آماده شده که برای شما دوستان جهت دانلود قرار داده ایم!

برای راهنمایی بیشتر به این صفحه رجوع شود --> راهنمایی صفحه کلید کوردی برای آندروید

صفحه کلید آندروید  (دانلود کنید)