پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧

اندرزهای کوچک زندگی

روز تولد دوستانت را به خاطر داشته باش

حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن

 برای فردایت برنامه ریزی کن

 


اندرزهای کوچک زندگی

روز تولد دوستانت را به خاطر داشته باش.1
 
 حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.2
 
برای فردایت برنامه ریزی کن.3

  از عبارت« متشکرم»زیاد استفاده کن.4
  
 زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.5
بزن و محکم هم بزن اگر مجبور شدی با کسی درگیر شوی اولین ضربه را.6
 
برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.7
فروشند را بخر اجناسی که بچه ها می.8
 
همیشه در حال آموختن باش.9
آنچه می دانی به دیگران بیاموز.10
 
روز تولدت یک درخت بکار.11
 از یاد مبر دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را.12
 
از مکانهای مختلف عکس بگیر.13
 
راز دار باش.14
 
فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن.15
 
به دیگران متکی نباش.16
 
هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.17
 
اشتباه هایت را بپذیر.18
 
بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست.19
 
بعد از تنبیه بچه هایت , آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن.20
 
گاهی برای خودت سوت بزن.21
 
هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.22
 
به کسی کنایه نزن.23
 
از بین کتاب  هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد.24
به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند.25
 
هرگز به همسرت خیانت نکن.26
 
سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی    شانس گاهی اوقات خیلی آرام در می زند.27
همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.28
کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن شاید تنها داروی او باشد 29.
 30. وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شون
 
دستگاه پیغام گیر تلفن پیام بی معنی و نامفهوم نگذار 31. هیچگاه در
32. وقت شناس باش
33.  از افراد ناشایست دوری کن
در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش 34.
35. اصالت داشته باش

36.هیچ وقت به سیاستمداران اعتماد نکن
37. از حدی که لازم است مهربانتر باش
38. وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن

39. بهترین دوست همسرت باش
40. وقتی شغل بهتری پیدا نکرده ایی شغل فعلیت را از دست مده
41. سعی کن مفید ترین و با احساس ترین آدم روی زمین باشی
42. از کسی کینه به دل نگیر
43. برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو
شکست را به راحتی بپذیر.44
 
وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن.45
 
خودت را در گیر مسائل بی اهمیت نکن.46
 
هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر می آید.47
 
همیشه به قولت وفادار باش.48
 
جدایی ها را به وصل تبدیل کن تا می توانی.49
 
عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی خودت را سرحال نشان دهی.50
 
زندگی را سخت نگیر.51
 
هیچ وقت قمار بازی نکن.52
است وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن.53
 
از وسایلت به خوبی محافظت کن.54
 
انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد.55
 
برای تغییر دادن دیگران بیش از این تلاش نکن.56
 
همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش.57
رودخانه عبور کنی پلها را از بین نبر شاید مجبور شوی بار دیگر از.58
 
خودت را دست کم نگیر.59
 
متواضع و فروتن باش.60
 
در ماشینت را همیشه قفل کن.61
 
قدرت بخشندگی را از یاد مبر.62
که به تو می گویند خیلی صادق و بی ریا هستی محتاط باش نسبت به مردمی.63
دوباره تازه کن دوستی های قدیم را.64
 
سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد.65
 
کتاب مورد علاقه ات را برای بار دوم بخوان.66
   احمقانه رفتار مکن.67
 سه اصل مهم را فراموش نکن :منطقه ,منطقه ,و باز هم منطقه ,وقتی می خواهی خانه بخری.68
 
هیچ وقت فرصت ابراز علاقه به دیگران را از دست مده.69
 
وقتی می خواهی یک رابطه عاشقانه همانطور باقی بماند فقط بگو من مقصر بودم.70
نخور هیچ وقت تکه آخر شیرینی را.71
 
بدان در چه وقت باید سکوت کنی.72

 

ارسال شده توسط Agrîge§ در ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ | نظرات شما ()
 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ