دوستان گرامی هر مطلبی دارند می توانند به صورت ایمیل یا نظر در وبلاگ برای ما بفرستند و ما آن را در وبلاگ قرار می دهیم.

این محدوده شامل روستا های شهرویران می شود، لذا خواهشمندم اگر مطالبی با موضوعات زی دارند خوشحال می شویم که آن را در وبلاگ قرار دهیم:

- معرفی و پیشینه  روستای خویش

- درباره افراد سرشناس روستا

- مقالات علمی، مذهبی و ادبی