دوستان، من در این مطلب لغت نامه باارزش هنبانه بورینه رو واستون گذاشتم.امیدوارم دانلود کنید و ازش استفاده ببرید.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.