امروز در گردشی تفریحی در اینترنت، به سایتی کردی زبان برخوردم که خالی از لطف نبود که معرفی شود و شاید کسانی پیدا شوند و به آن کمک کنند!!!

این سایت بر اساس حروف الفباست و بیشتر گیاهان و گلها را دربرگرفته که به زبان کوردی به معرفی آنها پرداخته است، عکس ها هم به این دانشنامه گیاهان کمک شایانی نموده و آن را گیراتر کرده است.

سایت گل و گیاه


توری گول و گیا

برای دیدن سایت به آدرس زیر مراجعه کنید:

سایت معرفی گل و گیاه به زبان کردی