معرفی نامه استاد عبدالله شرفی از زبان خودشان

در اواخر زمستان 1340 خورشیدی در کانون گرم،خانواده ای زحمتکش و متدین در روستای اگریقاش واقع در پنج کیلومتری شهرستان مهاباد چشم به جهان گشودم دوران ابتدایی را در روستا و دوران راهنمایی را در مدرسه ی بانوشافعی و متوسطه را در دبیرستان شهید شهریکندی با موفقیت گذراندم و درسال1362 موفق شدم دیپلم ریاضی فیزیک را اخذ نمایم.

 


ادامه مطلب ...